Ecolit projekti raames valmis õppematerjal sellest, mis on sotsiaalne heaolu

17. november 2020

Valmis eksperdi Aija Kosk poolt koolituskava ja ülevaatlik artikkel sellest, mis on sotsiaalne heaolu. Lisaks artiklile valmis ka metoodiline juhend, kuidas valminud õppematerjali kasutada.

Valminud õppematerjali eesmärk oli anda ülevaade sellest, kuidas erinevad sotsiaalse heolu riigid määratlevad avalike ja ühiste hüvede pakkumist. Et aru saada sotsiaalsest heolust, tuleb kõigepealt mõista heaolu tähendust, mis kõige lihtsamas määratluses on lihtsalt tunne end hästi tunda. Heaolu saab saavutada vajaduste rahuldamisega ja/või mittevajalike vajaduste kõrvaldamisega. Abraham H. Maslow selgitas, et inimese heaolu põhineb füsioloogiliste ja turvatunde vajaduste piisavuses. Majanduslikus mõttes vajab vajaduste rahuldamine erinevat tüüpi kaupade tarbimist. Rohkem samal teemal artiklist.

Projektis: http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/ecolit-2

#Freshupeconomics projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toel. Selle sisu ja materjal kajastavad ainult autorite seisukohti ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. Projekti kood: 2019-1-DE02-KA204-006534