EELTEADE: 19. märtsil toimub Värska Kultuurikeskuses muuseumide seminar

09. märts 2009

19. märtsil 2009 algusega kell 9.45 toimub Värska Kultuurikeskuses muuseumide seminar.

Seminari eesmärgiks on väärtustada kohalikku kultuurilist omapära ja suunata avalikkuse tähelepanu Peipsi äärsetele kultuurilistele väärtustele aidates kaasa kohalike muuseumide arendustegevusele ja tutvustamisele ning koostöö arendamisele teiste muuseumidega, arutada ühiselt muuseumide arengut puudutavate teemade üle – museoloogiline töö, turundus, tootearendus, koostöö, muuseumi tähtsus kogukonnas.  Seminaril on kavas ettekanded muuseumide uuringust, milles kaardistati Peipsiäärsete muuseumide probleemid ja vajadused ning ka toetusvõimalustest muuseumide jaoks. Seminari teise osana viiakse läbi mõttetalgud, kus arutame muuseumide probleemide, vajaduste üle.
 
Osalema oodatakse Peipsi-äärsete, Võrtsjärve ümbruse ja Setomaa muuseumide ning samade piirkondade kohalike omavalitsuste esindajaid, Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajaid, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Vabaõhumuuseumi esindajaid.
 
Palume teatada osalemisest hiljemalt 12. märtsil Kaja Tullusele (tel 5106 664, e-post kaja@setomaa.ee).