Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni töörühm arutab veemajandustegevust

14. juuni 2010

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni  Veeressursside haldamise töörühm koguneb Tallinnas 16.-17. juunil. Töörühma üheks liikmeks on ka Peipsi Koostöö Keskus, keda esindab kohtumisel projektijuht  Margit Säre.


Kohtumise päevakorras on ülevaated veemajandustegevusest Narva jõe/Peipsi järve vesikonnas, veemajanduskavade koostamise ja realiseerimise käik, veekogude fosforikoormuse vähendamise võimaluste otsimisega seotud teadusuuringud, ohtlikest olukordadest teavitamise korra täpsustamine ja valitsustevahelise komisjoni eelseisva istungi ettevalmistamisega seotud küsimused. Eesti delegatsiooni juhib töörühma Eesti-poolne juht Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, Vene delegatsiooni Neeva-Laadoga basseini Veevalitsuse juhataja kohusetäitja Marina Kazmina.


Piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti-Vene ühiskomisjon moodustati aastal 1998. aastal ja sel suvel kohtutakse juba 13. korda, mis näitab head mõlemapoolset koostöötahet lahendada ühiselt veekaitselisi küsimusi.


Lisainfo:
Margit Säre
Projektijuht 
Tel 5088409