Tähista elurikkuse päeva veebiviktoriiniga!

21. mai 2020

Peipsi Koostöö Keskus kutsub bioloogilise mitmekesisuse päeva tähistama Peipsimaa elurikkust tutvustava veebiviktoriini lahendamisega.

Peipsi Koostöö Keskus

PRESSITEADE
21.05.2020


Peipsi Koostöö Keskus kutsub bioloogilise mitmekesisuse päeva tähistama Peipsimaa elurikkust tutvustava veebiviktoriini lahendamisega.

22. mail, tähistatakse rahvusvahelist elustiku ehk bioloogilise mitmekesisuse päeva. Bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus Maal teeb meie planeedi elamiskõlblikuks ja kauniks.

Elustiku mitmekesisuse päeval võiksime korraks mõelda, et me kõik oleme vastutavad looduse kaitsmise ja selle säilimise eest. Bioloogilise mitmekesisuse päeva eesmärgiks on suurendada arusaamist looduse mitmekesisusest ja selle kasulikkusest. Selleks et teinekord paremini märgata Peipsimaa loodust, võib veidi mõelda meie ümber olevale elurikkusele ja oma teadmised proovile panna Peipsi randade elurikkust tutvustava viktoriiniga.

Peipsi Koostöö Keskus koos Arne Aderiga on koostanud  Peipsi randade elurikkuse veebiviktoriini  http://www.ctc.ee/viktoriinid/elurikkus, mis aitab paremini tundma õppida Peipsimaa looduse mitmekesisust ja selles peituvaid saladusi. Viktoriin sisaldab 25 küsimust ja 25 Peipsi elurikkust ja keskkonda selgitavat lühilugu, mis nii suurele kui ka väikesele huvilise annavad põnevaid teadmisi. Kas teadsid, et Peipsi on Põhja-Euroopa kalarikkaim järv, kust võib leida 37 liiki kalu ja sõõrsuid. Ja siin on nähtud 266 liiki linde!

Peipsi randade elurikkuse veebiviktoriin on loodud “Green Mind” projekti raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

____________________________________________________________________________

Projekt kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on
www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus, www.ctc.ee
margitsare@gmail.com
tel 3725088409


Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020 aims to foster crossborder cooperation across the borders between the Republic of Estonia and the Russian Federation to promote socio-economic development in the regions on both sides of the common borders. The Programme web-site is www.estoniarussia.eu.