EPICAH projekti partnerite kokkusaamine Satu Mares, Rumeenias arutab projektis osalevate riikide tegevusplaanide üle, kuidas toetada  loodus- ja kultuuripärandi alast piiriülest koostööd.

20. september 2019

Peipsi Koostöö Keskus on üks kaheksast EPICAH projekti partnerist, kes 24.-25. septembril 2019 osaleb Satu Mares Rumeenias projekti partnerite kohtumisel. Partnerid arutavad Eestis 2019. aasta juunis toimunud õppevisiidi ja seminari peamisi järeldusi ning tutvustavad kohalikke tegevuskavasid, mille partnerid on koostanud, et piiriüleste koostööprogrammide kaudu piirialade loodus- ja kultuuripärandit säilitada, tutvustada ja arendada.  Lähemalt tutvutakse ka Rumeenia Ungari piiriala koostööprojektide parimate näidetega 

Peipsi Koostöö Keskuse poolt esitletakse ettepanekut Eesti-Läti programmi 2021-2027 lisada sisse võimalus rahastada ka väikeseskaalalisi projekte. Ettepanek põhineb eeldusel, et väikesed projektid on suurepärane vahend kohalike inimeste piiriüleseks kokkusaamiseks ja koostöö tugevdamiseks. Sageli kasutatakse sel et tugevdada koostööstruktuuri, kasutades sageli kohaliku kultuuri- ja looduspärandi ressursse.

Interreg Euroopa EPICAH projekti eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel vahetades projekti üheksa partneri kogemusi ja häid tavasid ning parandades piiriülese koostöö programmide tõhusust. Projekt keskendub piiriregioonide eripärasuste ja vajaduste analüüsimisele ning ettepanekute tegemisele piiriülese koostöö programmide tõhustamiseks seitsmes Euroopa piiriregioonis.

Ülevaade EPICAH projekti peamistest tulemustest on kajastatud allolevas videoklipis.

Eestit esindab projektis Peipsi Koostöö Keskus ning ekspertrühm tegeleb Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemade analüüsimisega. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/epicah

Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) poolt rahastatav INTERREG Euroopa programm ning  Siseministeerium ja KÜSK.

 

Rohkem teavet:
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus

www.ctc.ee
margitsare@gmail.com,
 tel 3725088409