EPICAH projekti raport "Piiriefekti suurendamine piiriüleste looduslike ja kultuuriliste pärandite kaitses ja arengus Euroopas”.

21. september 2018

Seitse Interreg Euroopa projekti EPICAH partnerorganisatsiooni koostasid aruande teemal “Piiriefekti suurendamine piiriüleste looduslike ja kultuuriliste pärandite kaitses ja arengus Euroopas”.

Aruandes tuuakse välja põhjused, miks Euroopa Liit peaks sekkuma piirialade arengusse, rõhutades nede piirkondade loodus- ja kultuuripärandi ning  piiriüles turismi olulisust. Lisaks selgitatakse piirialade tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte. Lõpetuseks esitatakse Euroopa Komisjonile soovitused selle kohta, mida sellistel aladel peaks ette võtma ja kuidas seda teha, ning kirjeldatakse piirialade parimaid tavu.
Täienduseks aruandele luuakse 2019. aasta lõpuks igale piirialale tegevuskava. Tegevuskava on äärmiselt tähtis, kuna see aitab tagada, et piirialadel viiakse ka edaspidi Euroopa Liidu programme läbi.

Loe lähemalt EPICAH  projekti kohta, mis edendab poliitikameetmete parandamist piiriüleses koostöös loodusliku ja kultuurilise pärandi kaitseks, siit.