Greenmind projekti lõpusündmus Tartu loodusmajas

22. aprill 2022

Greenmind projekt hakkab jõudma lõpusirgele. Tartu loodusmajas toimus meeskonnaga ja projekti panustanud koostööpartneritega väike kokkuvõte ja arutelu.

Projekti lõpuseminaril tutvuti projekti tegevustega ning loodud materjalidega. Räägiti uutest plaanidest ning uuriti teineteiselt, kuidas keskkonnahariduse eri teemadega kulgeb. Tänasime inimesi, kes aitasid projekti materjale luua ja naersime koos läbitud raskuste üle.  
Greenmind rojekti eesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi piirkonna keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Projekti toel töötati välja rida praktilisi õppematerjale, mida saavad kasutada nii tänased kui tulevased keskkonnaharijad; näiteks valmis 3 veebiviktoriini, 4 õppevideot, Peipsimaa lauamäng. Tartu loodusmaja koostas ühiselt Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskuseg Peipsi õpimapi ja häid näiteid koondav metoodikate kogumik jpm.

 Projektis jooksul 2019-2021 a. toimusid ka Peipsi järve teemaline infokampaania, ökoreklaamide ühiskonkurss, töötuba keskkonnasõbralike ürituste korraldamisest, 3 keskkonnalaagrit jpm. Oma seminaride ja õppereisidega koolitasime olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid: kokku koolitasime üle 60 Eesti ja Vene õpetaja ja laagritest  võtti osa üle 70 õpilase

Mis siis ühe projekti raames toimus, saab vaadata siit: https://media.voog.com/0000/0045/1098/files/%C3%9Clevaade%20GreenMind%20tegevustest.mp4  

Rohkem infot siin: https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind

:::::::::::::::

“Green Mind” projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekt kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 rahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles ei  kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.