GreenMind: aitab kaasa rohelise mõtteviisi kujunemisele

04. september 2019

GreenMind: "Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area" aitab kaasa piirkonna elanike rohelise mõtteviisi suurendamisele, keskkonnasäästlike, energiatõhusate ja atraktiivsete elamistingimuste loomisele ning puhkevõimaluste loomisele Peipsi Pihkva järve piirkonnas.

GreenMind pojekti raames töötatakse välja praktilisi metoodilisi keskkonnateadlikuse suurendamise tööriistakomplekte, koolitatakse olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid, ning aidatakse kaasa laiema sotsiaalse konteksti kujunemisele, mis tagab projekti jätkusuutlikkuse.

GreenMind tegeleb keskkonnakaitse ja säästva arengu teemadega ja loodusressursside kasutamisega Peipsi Pihkva järve piirkonnas läbi keskkonnalase teadlikkuse ja -hariduse hõlmates teemasid nagu eutrofeerumine, jäätmekäitlus ja energeetika
tõhusus. Rohkem infot:  http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind