Greenmind projekti lõpuseminar

20. aprill 2022

Pressiteade; GreenMind projekti Eesti-poolsed partnerid -  Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Loodusmaja - kutsuvad oma koostööpartnereid ER164 projekti lõppseminarile, mis toimub 21 aprillil Tartu Loodusmajas.


GreenMind projekti Eesti-poolsed partnerid -  Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Loodusmaja - kutsuvad oma koostööpartnereid ER164 projekti lõppseminarile, mis toimub 21 aprillil Tartu Loodusmajas.

Projekti eesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Projekti toel töötati välja rida praktilisi õppematerjale, mida saavad kasutada nii tänased kui tulevased keskkonnaharijad, näiteks valmisid veebiviktoriinid, Peipsi õpimapp, lauamängud jpm.

Projektis jooksul 2019-2021 a. toimusid ka  Peipsi järve teemaline infokampaania, ökoreklaamide ühiskonkurss, töötuba keskkonnasõbralike ürituste korraldamisest, keskkonnalaagrid jpm.

Oma seminaride ja õppereisidega koolitasime  olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid.

Mis siis ühe projekti raames toimus, saab vaadata:

 https://media.voog.com/0000/0045/1098/files/%C3%9Clevaade%20GreenMind%20tegevustest.mp4 

Pressiteade