GreenMind uudiskiri nr1

31. jaanuar 2020

Valmis on saanud  Augustis 2019 alanud projekt GreenMind projekti uudiskiri, millest saab lugeda mis on GreenMind projekt, mis on regionaalne keskkonnaharidus: miks see on vajalik, Pihkva haridustöötajate õppereisist Eestisse ja uute keskkonnahariduse materjalide väljaarendamisest. 

Uudiskirjaga saab tutvuda siin:

Augustis 2019 alanud projekt GreenMind tegeleb keskkonna­kaitse ja -säästva arengu teemadega Peipsi järve piirkonnas. Keskendutakse eutrofeerumisele, jäätmekäitlusele ja energiatõhususe teemadele.

Projekti eesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi piirkonnas keskkonna­sõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendami­sele. Projekti raames töötatakse välja praktilisi metoodilisi kesk­konnateadlikkuse suurendamise vahendeid, koolitatakse olemasolevaid ja tulevasi keskkonnahariduse praktikuid, ning aidatakse kaasa laiema sotsiaalse konteksti kujunemisele.

Projekti kaasrahastavad Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.