Infovoldik Peipsiveere, Setomaa ja Võrtsjärve muuseumidest

09. aprill 2010

Ilmunud on infovoldik "Muuseumide võrgustik - Setomaa, Võrtsjärve ja Peipsiveere". Infovoldik on kättesaadav võrgustiku muuseumides ja elektrooniliselt.


Infovoldik "Muuseumide võrgustik - Setomaa, Võrtsjärve ja Peipsiveere"


Trükis ilmus projekti Kogukonna toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve piirkonnas raames Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel.


Täpsem teave:
tartu@ctc.ee