Interreg Euroopa projekti EPICAH seminar ja õppevisiit Hispaania-Portugali piiriregioonis

18. aprill 2018

17-18 aprillil toimus piirialade loodus- ja kultuuripärandi edendamisega tegeleva EPICAH projekti seminar Hispaanias.
18 aprillil väisasid projekti partnerid seitsemelt Euroopa piirialalt Douro jõe piirkonna peamisi kultuuri- ja loodusturismi objekte Hispaania-Portugali piiriregioonis.
Loe lähemalt projektist: https://www.interregeurope.eu/epicah/
Peipsi Koostöö Keskuse tegevuste kohta projektis loe: http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/epicah