Interreg Euroopa projekti EPICAH seminar ja õppevisiit Kreeka-Albaania-Makedoonia piiriregioonis

07. juuni 2018


5-6 juunil toimus piirialade loodus- ja kultuuripärandi edendamisega tegeleva EPICAH projekti seminar Kreekas.
Koostööpartnerid seitsmelt Euroopa piirialalt tutvusid piirkonna peamiste loodus- ja kultuuripärandi projektidega sh. marsruudid piirülese Prespa järve ääres, taastatud vesiveski, ikoonimuuseum jpm.
Projekti raames arutatakse võimalikke uusi Eesti-Läti loodus- ja kultuuripärandi projekte ning töötatakse välja ettepanekud piiriülese koostöö programmi jaoks.

Loe lähemalt projektist: https://www.interregeurope.eu/epicah/
Peipsi Koostöö Keskuse tegevuste kohta projektis loe: http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/epicah