Jõgevamaa Peipsi äärsed lasteaiad tegid loodusega tutvust kodust kaugemal

23. mai 2013

24. ja 27. mail toimuvad Jõgevamaa Peipsi äärsete lasteaedade selle õppeaasta viimased õppekäigud.
Õppekäikude teemadeks on suur ja väike järv: Peipsi järv ja Saare järv. Septembrikuus Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel alanud õppekäikude ja teemapäevade sari andis lasteaedadele võimaluse uurida loodust lasteaiast kaugemal.

Jõgevamaa neljas Peipsimaa lasteaias – Tiheda, Mustvee, Pala ja Saare lasteaias on aasta jooksul kokku toimunud 16 õppekäiku. Külastatud on näiteks Elistvere Looduskeskust, kus teadmisi ja elamusi saadi eri loomadest. Alatskivi Looduskoolis uuriti vett ning seda, kes vees elavad. Pala ja Tiheda lasteaia lapsed käisid külas mammutil Jääaja Keskuses. Matkati Saare järve õpperajal ning võrdluseks uuriti Euroopa suuruselt neljandat järve - Peipsi järve. Õppekäikudel nähtut, kuuldut ja kogetut täiendasid lasteaedades läbi viidud teemapäevad, kus lisaks mängimisele ja õppekäigu meenutamisele meisterdati teemakohaseid loomi jt kujusid.

Pala lasteaia õppealajuhataja Tiina Karu: „Laste silmaringi laiendamiseks on sellised õppekäigud väga vajalikud. Lastele on see heaks võimaluseks käia kohtades, mis on nii huvitavad kui õpetlikud. Toas raamatutest või arvutiekraanilt piltide vaatamine ei asenda vahetut looduskogemust.“

Lisaks õppekäikudele on lasteaiaõpetajatel võimalus osaleda õuesõppe koolitusel. Sügis-talvine koolitus on juba toimunud, kevad-suvise looduse teemaline koolitus toimub juuni alguses.

Tiheda lasteaia direktor Maris Rohtla: „Meie õpetajad ei olnud varem õuesõppe koolitusel osalenud. Meetodid, kuidas looduses lastele mänguliselt teadmisi edasi anda, olid väga põnevad. Sarnaselt lastele meeldib ka õpetajatele mängida ning mida rohkem keskkonnamänge õpetajad teavad, seda huvitavam saab olema laste päev.“

Koolituste kohta valmib lasteaedadele juhendmaterjal, mis on õpetajatele edasises töös toeks.

Õppekäigud koos teemapäevade ning õpetajate õuesõppe koolitustega said teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele. Projekti toel on
valmimisel veel Jussi multikas Peipsi järve kohta.

Lisainfo: Eeva Kirsipuu, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht, tel 52 13881, eeva.kirsipuu@ctc.ee