Tartus testitakse keskkonna- ja mütoloogiateemalist rollimängu

13. juuni 2019

14. juunil testitakse Tartus, kuidas kasutada rollimängu mingi keeruka teema atraktiivseks õpetamiseks koolides. Vabaühenduste Peipsi Koostöö Keskus ja Valge Karp koostööna viiakse haridustöötajatele  Tartu loodusfestivali raames  läbi nii rollimängu läbiviimise kiirkoolitus kui näidismäng Eesti põlevkivisektori ees seisvate raskete valikute teemal. Ürituse eesmärgiks on läbi mängulise tegevuse juhtida tähelepanu keskkonnahoidlikule käitumisele ning analüüsida, kuidas tutvustada vähematraktiivseid teemasid koolinoortele atraktiivses vormis.

Päris elus rollimäng ehk LARP (Live Action Role Play Game) on mäng, milles osalejad kehastuvad teatud ajaks erinevateks väljamõeldud tegelasteks. LARP kui mitteformaalne õppemeetod on tuntud juba ammu, kuid seda on Eesti haridusasutustes seni üsna tagasihoidlikult kasutatud. Samas võiks rollimäng olla noortele põnevaks meetodiks mistahes keeruka ja kompleksse ühiskondliku teema selgitamisel.

Hariduslikud rollimängud on võimalus integreerida traditsioonilised õpimeetodid mängulise õpiviisiga. Enamasti seostatakse LARPe ajalooliste mõõgavõitlusmängudega, kuid tegelikult peitub selle taga veelgi võimaluste rohkem maailm: matemaatika ja keemia ainetundidega seotud laborikesksed rollimängud, bioloogia ja geograafiatundide kliimamuutuste ja keskkonnakonfliktide mängud, mängud sotsiaalmajanduslike konfliktide tajumiseks jne.

14. juunil Tartu loodusmajas keskkonna- ja mütoloogiateemaline rollimäng ja mängu läbiviimise kiirkoolitusel tutvustatakse LARP mängude läbiviija ja mängude koostaja Lea Pulleritsu poolt päris elus rollimängu põhimõtteid, räägitakse nende korraldamisest ja kasutamisest õppemeetodina. Koolitusele järgneb LARPi katsetamine. Allegoorilises rollimängus "Mis seal toimub?" uuritakse Eesti mütoloogia tegelaste kaudu põlevkivi kaevandamist. Mängus kehastutakse näkkideks, krattideks, metsahaldjateks, maa-alusteks ja libahuntideks. Põlevkivi kaevandamise ümber käiv diskussioon mängitakse läbi sügaval maapõues varjuva maagiavõimet andva kulla kaevandamise. Mängule on oodatud kõik väikesed ja suured huvilised.

Mängule järgneb Tartu loodusmaja projektijuhi Eeva Kirsipuu-Vadi poolt kestlike arengueesmärkide tutvustus ja arutatakse milliseid samme saame täna teha parema maailma heaks.

Üritust toetab Tartu linn, Euroopa Liit ning on kaasfinantseeritud Bridge 47 poolt ja Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt.

Üritus kuulub Loodusfestival 2019 programmi. Rohkem infot www.loodusfestival.ee. Loodusfestivali suurtoetajad on Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu linn ja Keskkonnaamet.

 Rohkem infot:
Ederi Ojasoo
56636264
ederi.ojasoo@gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus