Keskkonnaalane ebaõiglus Ida-Virumaal – lühivideod räägivad loo põlevkivi kaevandamise mõjust igapäevaelule

06. märts 2018

Tänasest on kõigile huvilistele vaatamiseks kaks uut videot põlevkivi kaevandamise mõjude kohta Ida-Virumaal. Maailmaharidusliku SAME World projekti toel valminud videod viivad vaataja Kohtla-Nõmme kanti ning Pagari külla, kus kohalikud elanikud Imre ja Kairi räägivad põlevkivi kaevandamise mõjudest nende elule ja piirkonnale.


Mõtlemapanevad lood sellest, kuidas kõuemürinana kostev lõhkamismüra on osa igapäevaelust, kuidas elumaja ja hoovi all olev maa tühjaks kaevandatakse vaatamata lubadusele maja alla nn tervikud jätta. Paljud põlevkivi kaevandamisega seotud muutused tekivad pika aja jooksul – maapinna vajumine ja varingud ei teki üldjuhul kaevandamise ajal või vahetult peal kaevandamist, vaid mitmeid aastakümneid hiljem.


Videod on mõeldud nii laiale vaatajaskonnale kaasa mõtlemiseks kui ka koolis õppetöös kasutamiseks, näiteks keskkonnaõigluse alase diskussiooni algatamiseks. Mõlemad lood põlevkivi kaevandamise mõjudest on kättesaadavad internetist - Kairi lugu: https://youtu.be/MGq4kHqlH64 ning Imre lugu: https://youtu.be/26cpskMoneM


Märtsikuus lõppeva maailmaharidusliku projekti SAME World keskseteks teemadeks on kliimamuutused, keskkonnaõiglus ja –ränne. Põlevkivi kaevandamine Eestis on seotud kõigi nimetatud teemadega. Projektijuht Margit Säre: „Eestis pole mõiste keskkonnaõiglus kuigi levinud ning see, kuidas keskkonnamõjud meie endi, inimeste vahel jaotuvad, jääb tihti tahaplaanile. Ida-Virumaa elanikud maksavad meie kõigi poolt kasutatava energia eest väga kõrget hinda. Loodetavasti aitavad need kaks lühikest videolugu teemat lähemale tuua.“

Erinevaid näiteid keskkonnaalase ebaõigluse juhtumite kohta üle maailma leiab veebiplatvormilt http://youth4ej.sameworld.eu/


Peipsi Koostöö Keskus tänab videolugude toimetajat Ederi Ojasood ning Plank Filmi meeskonda, eelkõige aga filmis lugusid jutustanud Kairi Nõmmemeest ja Imre Poomi.


Märtsikuus lõppeva maailmahariduslikku projekti S.A.M.E. World. Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015 tegevuste põhirahastaja oli Euroopa Liit.


Lisainfo:

Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskus, margitsare@gmail.com, tel. 50 88409

Teate edastas:

Eeva Kirsipuu-Vadi, Peipsi Koostöö Keskus, eeva.vadi@gmail.com, tel. 52 13881