Keskkonnaharidusliku rollimängu kaudu õppimine kogub huvi ja populaarsust

13. aprill 2023

Erasmus+ koostööprojekti GreenEduLARP tegevusena on loodud keskkonnaharidusliku rollimängu ainekava koolidele, mis tutvustab õpilarpi (Educational Live Action Role Playing Game) kui meetodit keskkonnateemadest rääkimiseks koolides.

Erasmus+ koostööprojekt GreenEduLARP sai alguse juba veebruaris 2022. Nüüd on valmimas esimesed käegakatsutavad tulemused. Projekti eesmärgiks on anda õpetajatele oskuseid ja nõu, kuidas kasutada hariduslikku rollimängu kui meetodit keskkonnahariduses, ning suurendada õpilaste enesekindlust ja tegutsemisoskusi rollimängu meetodi kaudu. Projekti põhitegevuseks on veebimaterjalide loomine ja riikidevahelise strateegia ülesehitamine keskkonnaharidusliku õpilarbi meetodi aktiivsemaks kasutusele võtmiseks koolides. Roheline õpilarbi ainekava annab põhiidee, kuidas integreerida rollimänge tundidesse ja õppetöö üldeesmärki.

 Rohelise õpilarbi ainekava toetab ka 2022. aastal kokku lepitud Dublini deklaratsiooni (A Strategy Framework for Improving and Increasing Global Education in Europe to 2050). Sõna LARP (Live Action Role Play) tähendab seikluslikku rollimängu. Rollimäng on igasugune tegevus, kus osalejad mängivad, et nad on keegi teine. Õpilarp ehk haridusliku sisuga rollimäng on võimalus siduda traditsioonilised õppemeetodid mängulise õppeviisiga. Õpilarp võimaldab õpilastel kogeda õpitavat ainet mängulisel viisil.

Rohelise õpi-larbi ainekava pakub õpilastele kogemusi, et arendada vajalikke oskusi (sh toimetulek, loov mõtlemine, suhtlemisoskused, probleemide lahendamine), mis muudavad nad loovateks ja kriitilisteks mõtlejateks ning järk-järgult jätkusuutlike muutuste elluviijateks. Ainekava esimene eesmärk on toetada ja julgustada alg- ja keskastme õpetajaid kasutama keskkonnahariduslikke rollimänge, mis aitavad suurendada õpilaste keskkonna- ja kliimamuutuste alaseid teadmisi ning toetavad 21. sajandi oskuste arendamisega.
GreenEDULARP : Green Actions in School, using Educational Live-Action RolePlaying (EduLARP)”

Eestis on projektiga seotud partneriteks Tarvastu Gümnaasium ja Värska Gümnaasium, kus testitakse ja uuendatakse õppekava ning sellega seotud materjale ja tööriistu järgmisel õppeaastal. Nimetatud koolide esindajad viibivad 26.04.-29.04.2023 Poolas Mełgiew koolis roheline õpi-larbi ainekava koolitusel.

Programmi veebisait on https://erasmus-plus.ec.europa.eu/Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.

Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264 PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee https://www.facebook.com/peipsicenter
Aive Kaldra, 5257200 MTÜ Mõõgavennad