Kevadised õppepäevad märgaladel

03. mai 2010

Peipsi Koostöö Keskusel on valmimas kolm uut loodusõppeprogrammi, mille eesmärk on õppida  tundma erinevaid märgalasid tehes erinevaid vaatlusi ja praktilisi töid.


Kevadised õppepäevad toimuvad kolmele Tartumaa koolile juba maikuus.  4. mail sõidavad Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased Männikjärve rabasse Endla Looduskaitsealal.  7. mail oleme Meenikunno rabas Luunja Keskkooli ja 11. mail tutvume erinevate märgaladega õppeekskursioonil Teringi rabasse Nõo Põhikooli õpilastega. Õppeprogrammide raames uurime soode taimekooslust ja pinnavorme. Vaatleme maastikku, arutleme inimtegevusest soodes ja kuidas neid kaitsta. 


Märgalade õueõppeprogrammid valmivad Eesti-Läti koostööprojekti  "Tagasi loodusesse" raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond  Eest-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partneriteks on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja  Keskkonnaamet Eestist ning Gauja ja Kemeri  rahvuspargid Lätist.


Lisainfo: MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Katrin Saart, katrin@ctc.ee