Peipsi Koostöö Keskus alustas KÜSKi toetusel projekti ühenduse kommunikatsioonialaste oskuste arendamiseks

08. aprill 2013


Projekti eesmärgiks on Peipsi Koostöö Keskuse suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamine, et tagada  keskuse nähtavus avalikkusele (sh. meedia), sõnumi mõjus edastamine  sihtgrupile ja koostööpartneritele Peipsi piirkonnas.
9. aprillil toimub projekti esimene, Peipsi Koostöö Keskuse liikmete, ümarlaud, et arutada keskuse sise- ja väliskommunikatsiooni toimimise üle.

Aasta kestvat projekti toetab Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Lisainfo: Margit Säre, margit @ ctc.ee