Koolinoori oodatakse osalema loodusteemaliste loovtööde konkursile veebruari lõpuni

31. jaanuar 2014

1. märtsini on aega, et valmistada põnevaid keskkonnateemalisi loovtöid,
esitada need Tartu Keskkonnahariduse Keskusesse ning kandideerida
rahvusvahelisse laagrisse, mis toimub sel aastal juuni keskel Lõuna-Eestis
Rogosi mõisas.

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalse Keskuse ja Läti Looduskaitse Agentuuriga on välja kuulutanud rahvusvahelise koolinoorte keskkonnateemaliste loovtööde konkursi "Inimene ja loodus". Konkursil on kolm kategooriat: "Fotograafia", "Voldik", "Plakat või poster“.  Osalema on oodatud koolinoored vanuses 14 kuni 17 aastat Lõuna-Eestist, Kesk-Eestist, Kirde-Eestist ja Põhja-Eestist. Töid võib esitada nii meeskondlikult kui individuaalselt, tööd ja/või tööde saatetekstid peavad olema koostatud inglise keeles. Konkursi eesmärgiks on tõsta osalejate ja laiema avalikkuse teadlikkust looduslike alade säilitamise tähtsusest ja bioloogilisest mitmekesisusest ning luua teabe- ja esitlusmaterjale Eesti, Vene ja Läti looduskaitsealade kohta. Lisainformatsiooni konkursi kohta, sh täpsemad nõuded esitatavatele töödele leiab http://www.teec.ee/ET/uldinfo/uudised/loo/

Kõigi konkursil osalejate seast valitakse välja noored, kes saavad võimaluse osaleda 16 - 20.juunil 2014 toimuvas looduslaagris. Lisaks kümnele Eesti noorele osalevad seal ka konkursi parimad osalejad Lätist ja Venemaalt. Seega saab laagris uusi tuttavaid naaberriikidest, harjutada oma inglise keelt, matkata, tutvuda nii pisemate kui ka suuremate loomadega ning teha palju muud põnevat. Laagri eesmärgiks on naaberriikidega koostöös õppida tundma Eesti loodust ning mõista paremini inimese ja looduse vahelisi seoseid.

Konkurss ja laager on osa Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2007-2013 finantseeritavast projektist ”Inimene ja loodus”. Projekti peamiseks eesmärgiks on ühistegevuste kaudu parandada keskkonnahariduse olukorda ja seeläbi tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Projekti partneriteks on 11 riiklikku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt, Eesti poolseteks partneriteks on Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöökeskus. Projekt kestab 30.septembrini 2014. Projekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. 241 863 eurot on ette nähtud Eesti partnerite tegevuste elluviimiseks. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Kersti Sõgel, tel 55983328, kersti.sogel@teec.ee, Tartu Keskkonnahariduse
Keskus, projektijuht või Eeva Kirsipuu, tel. 5213881, eeva.kirsipuu@ctc.ee, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht

Euroopa naabrus-  ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu