Kooliõpilased uurivad õppepäevadel Peipsimaad

28. aprill 2014

Täna, 28. aprillil ja reedel, 2.mail toimuvad õppepäevad, kus saadakse uusi teadmisi ja kogemusi Peipsi järvest ning selle piirkonna eripäradest.

Nõo Põhikooli ja Luunja Keskkooli õpilased osalevad õppeprogrammides, kus uuritakse lähemalt Peipsi järve elustikku ning samuti Peipsimaa erilisust. Uusi teadmisi saadakse kaladest kuni Kallaste Devoni liivakivini. Kokku osaleb kahel õppepäeval üle 60 õpilase.
Õppepäeva toimuvad keskkonnaharidusliku projekti "People with Nature" toel.

Projekti tegevuste läbiviimist, sh õppepäevade läbiviimist toetab Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013. Keskkonnaharidusliku ühisprojekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. 241 863 eurot on ette nähtud Eesti partnerite tegevuste elluviimiseks. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.   Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007–2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Lisateave: Eeva Kirsipuu, projektijuht, eeva@ctc.ee