KUTSE: Konkurss osalemiseks rahvusvahelises lastelaagris Soomaal

30. aprill 2010

Keskkonnaamet kuulutab koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Kemeri ja Koiva rahvuspargiga välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse laste looduslaagrisse. Looduslaager toimub 9.-11. juunil 2010 Soomaa rahvuspargis ning sinna on oodatud osalema 10 õpilast Eestist ja 12 Lätist.

Laagri eesmärgiks on tutvustada kaunist Eestimaa loodust ja rahvuslikke traditsioone, propageerida loodussõbralikku ja säästlikku eluviisi ning arendada koostööd naabrite vahel.

Kavas on tutvuda rahvuspargi loodusega vee ja maa peal, teha loodusvaatlusi, meisterdada, mängida seiklus- ja laulumänge jms, seejuures toimub suurem osa tegevusi õues. Laager on osalejatele tasuta. Korraldatud on transport maakonnakeskustest laagripaika ja tagasi, majutus ning toitlustus kolm korda päevas.

Osalemistingimused:
  • Konkursil on oodatud osalema 12-15-aastased noored, kes õpivad Tartu, Põlva, Valga ja Võru linna/maakonna koolides.
  • Konkursile tuleb esitada põhjenduskiri "Miks ma soovin tulla looduslaagrisse?", mille pikkus on kuni 1 A4 lehekülg. Kirjale lisada järgmised kontaktandmed: osaleja ja tema vanema või hooldaja nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.
  • Laagrisse soovijad peavad oskama suhtlustasandil inglise keelt, et oleks võimalik osaleda rühmatöödes ja suhelda laagrikaaslastega.
  • Põhjenduskiri saata hiljemalt 12. maiks aadressile margit.turb@keskkonnaamet.ee või posti teel: Keskkonnaameti Otepää kontor, Kolga tee 28, 67405 Otepää. Teemareale/ümbrikule kirjutada märksõna "Soomaa looduslaager". Komisjon valib välja parimad tööd ja teavitab nende autoreid laagris osalemisest.

Konkurss toimub Eesti-Läti koostööprojekti "Tagasi loodusesse" raames, mida toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel. 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee