Uued programmid, raamatud ja ekspositsioonid abiks märgalade teema tutvustamisel. Projekti "Tagasi loodusesse" lõpuseminar 28. jaanuaril 2011 Tartus

28. jaanuar 2011

  28. jaanuaril 2011 algusega kell 10 toimub Tartu Ülikooli raamatukogus Eesti-Läti ühisprojekti Tagasi loodusesse lõpuüritus. Seminaril tutvustatakse uusi loodushariduslikke õppematerjale ja  -vahendeid märgalade uurimiseks. Kahe viimase aasta jooksul on valminud nii kooliõpilastele kui teistele loodushuvilistele mõeldud materjale alates loodusõppeprogrammidest ja lõpetades sooteemalise lauamänguga. Õppematerjalide autoriteks on eelkõige projektimeeskond ise ehk Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Keskkonnaameti ning Gauja ja Kemeri rahvuspargi töötajad. 

Valminud eestikeelsete materjalide seast leiab näiteks kaks käsiraamatut luhtade ja soode kohta, mis muudab  märgaladel omapäi matkamise avastusterohkeks Soos käigule annab uusi dimensioone Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti soid tutvustav muinasjuturaamat „Kalli ja Modrise soorännulood“, kus igasse juttu on põimitud teatud kohaga seotud pärimuslugu. Sooga saab tutvust teha ka väga mänguliselt – projektis toimunud loodusmängude loomise konkursi parima tööna läks trükki Jaanus Mehikase loodud lauamäng „Rabaseiklus“.   Loodusainete õpetajatele ja loodushuvilistele mõeldud seminaril tutvustab projektijuht Sille Talvet lõppevat projekti, Timo Maran teeb  ettekande loodusest semiootiku pilgu läbi ning Erika Klavina Kemeri rahvuspargist räägib loodusharidusest Lätis. Seminari teises osas toimuvad praktilised töötoad, kus huvilised saavad täpse ülevaate 15 uuest õppeprogrammist ning nende programmide läbiviimiseks mõeldud vahenditest. Näiteks saab teada, milleks on hea nahkhiire detektor või kuidas kasutada digiluupi.   Uurida ja katsetada saab ka mobiilset ekspositsiooni „Turbakohver“, mida on võimalik koolidel laenutada. Seminaril osalejatel avaneb harvaesinev võimalus saada kohapeal infot Lätis asuvate Gauja ja Kemeri rahvusparkide külastamise kohta ning tutvuda sealsete õppeprogrammidega. Needki programmid on olemas eestikeelsetena, seega on kõigil võimalik programme hiljem ise läbi viia.   Eesti-Läti koostööprojekti “Tagasi loodusesse” tegevusi toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Läti Regionaalarengu ja Kohaliku Omavalitsuse Ministeerium.   Lisainfo: Eeva Kirsipuu, Peipsi Koostöö Keskuse infospetsialist, tel: 52 13 881, e-post: eeva@ctc.ee