Kutsume üles noori uurima ja kirjeldama keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid

02. märts 2017

Alates märtsikuust kuni juuni lõpuni kogutakse üheksa riigi noorte poolt keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid e-platvormile youth4ej.sameworld.eu. Oodatud on juhtumite kirjeldused üle kogu maailma, kuid meile endile on kindlasti huvitavaimad juhtumid Eestist.


Osaleda saab nii lühikirjeldusi platvormile lisades kui põhjalikumat süvenemist nõudvate keskkonnaalase ebaõigluse juhtumi kirjeldusi koostades. Youth4EJ (Youth for Environmental Justice/ Noored keskkonnaõigluse eest) platvormi eesmärgiks on panna noori inimesi huvituma keskkonnaõigluse teemast ning julgustada noori ebaõigluse juhtumeid iseseisvalt uurima, nende teemal arutlema ja ka sotsiaalvõrgustikes näiteid jagama.


Eesti noorte poolt kogutud juhtumid vaatab üle Peipsi Koostöö Keskus ning koos teiste näidetega jäävad need platvormil kõigile huvilistele kättesaadavaks. Lühikirjeldusi võib lisada nii eesti kui inglise keeles, põhjalikumad juhtumikirjeldused tuleb koostada inglise keeles. Lisainfot tegevuse kohta, sh põhjaliku juhtumikirjelduse vormi, leiab SIIT.

Keskkonnaõiglus laiemas tähenduses on inimeste õigus elada puhtas ja tervislikus keskkonnas oma soovide ja tavade järgi ilma, et neid kahjustaks või mõjutaks mingi majanduslik või tööstustegevus. Tegelikkuses on paljudel inimestel ja kogukondadel juurdepääs sellistele elementaarsetele loodusressurssidele nagu puhas vesi, puhas õhk, piiratud või nad peavad taluma kahju, mis tekib saastatud veest, õhust või pinnasest. Maailmast leiab palju näiteid, kuidas tootmishuvid on üles kaalunud keskkonnakaitselised, aga ka näiteks põliskultuuri hoidmise argumendid.


Keskkonnaõigluse teema mõistmiseks on hea eelnevalt lugeda keskkonnaõigluse kohta e-õppematerjalide kogumikust EduKit http://edu-kit.sameworld.eu (vajalike eelnev kasutajaks registreerumine), kust leiab ka vastavateemalisi eestikeelseid veebiloenguid.


Keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid kirjeldav platvorm valmis tänu projektile S.A.M.E. World. Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015, kus MTÜ Peipsi Koostöö Keskus on üheks partneriks. Projekti tegevusi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


Lisainfo:

Eeva Kirsipuu-Vadi, Peipsi Koostöö Keskus, eeva.vadi@gmail.com, tel. 5213881