Läbimõeldud keskkonnahariduslikud õppeprogrammid

30. detsember 2020

Eesti Keskkonnahariduse Ühing andis meie 8-le programmile välja  keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kvaliteeti tõendava märgise „Läbimõeldud programm“

2018. a võeti vastu Eesti keskkonnahariduse ja – teadlikkuse tegevuskava ning alustati Eestis keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemi loomisega. Süsteemi ülesehitamist juhib Eesti Keskkonnahariduse Ühing koostöös Keskkonnaministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Eesmärk on, et kõikjal Eestis oleks kättesaadav usaldusväärne ja heal tasemel keskkonnaharidus.
2020 a. detsembris anti Peipsi Koostöö Keskusele kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm“ meie 8 programmi kohta:
„Kaldapääsuke ja tema sugulased“, „Suur järv Peipsi“, „Inimene ja soo“, „Pinnavormid ja taimed soos“, „Põlevkivi rollimäng“, „Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 4-6 kl“, „Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 7-9 kl „, Kaubad ja teenused ökosüsteemidelt inimesele 10-12 kl „. Loe lähemalt meie poolt pakutavatest programmidest: http://www.ctc.ee/projektid/pakutavad-programmid