Lakesperience projekti lõpuseminaril  Mustvees tutvustatakse Peipsimaa turismimarsruute ja – tooteid

03. november 2020

Homme, 4. novembril, toimub Mustvees Peipsi Koostöö Keskuse seminar „Peipsimaa turismimarsruudid ja -tooted“. Kolme aasta jooksul on Lakesperience projekti raames välja töötatud piirkonna kultuuri – ja looduspärandit tutvustavad jalgrattamarsruudid, paigaldatud viidad, välja on antud Saksa turule suunatud müügikataloog ja koolitatud ettevõtjaid. Koostöös Eesti, Soome, Rootsi ja Läti järvepiirkondadega oleme arendanud ühtset Lakesperience brändi, jätkusuutlikku loodusturismi ja töökohtade loomist maapiirkonnas. Lisaks tutvustatakse ka teiste Euroopa koostööprojektide turismimarsruute, mis aitaks tuua piirkonda rohkem omal käel seiklevaid jalgrattaturiste ja tutvustada iseavastajatele suunatud võimalusi.


Meie koroonaajastul on aina olulisemaks muutunud aktiiv-, pärandi- ja loodusturism. Peipsimaa pakub selleks palju erinevaid võimalusi ning ka piirkondlikud teenusepakkujad üllatavad igal aastal uute mõtetega.

Lakesperience projektijuhi Margit Säre sõnul on pidev uute marsruutide ning teenuspakettide väljaarendamine Peipsi järve äärse piirkonna elujõulisuse hoidmisel ning arendamisel igati vajalik. Peipsimaad tasub külastada kireva kultuuri, hea ja puhta toidu ning loomulikult järve enda pärast. Samuti pakuvad kohalikud teenusepakkujad hulgaliselt võimalusi ise piirkonda avastada ning see siduda meeldejäävate emotsioonide ning kohalike teenuste külastusega.  „Peipsimaa on turismisihtkohana põnev ning tegevusterohke nii sise- kui välisturistile.  Eriti tahaks kutsuda inimesi ka sügisel ja kevadel nautima siinseid rattamarsruute“, ütleb Säre.

Lakesperience projekti rahastab Interreg Kesk-Läänemere programm ja kaasfinantseerib Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/lakesperience

Rohkem infot:

Margi Säre

Peipsi Koostöö Keskus
Tel +372 5088409
www.ctc.ee