Loodusmängude loomise konkurss

30. september 2009

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Peipsi Koostöö Keskuse ja Keskkonnaametiga kutsuvad kõiki looduse - ja mängusõpru osalema loodusmängude loomise konkursil.Kutsume looma üht lõbusat ja õpetlikku loodusmängu, mis aitab tundma õppida meie märgalade (sood, luhad, rannaniidud, lodumetsad) elustikku, õpetab looduses liikumist või on sellel läbivaks ideeks loodushoid.
Eesmärgiks on pöörata tähelepanu  märgaladele.


Konkurss kestab 30. september 2009 -  15. jaanuar 2010.

Osalema on oodatud igas eas looduse- ja mängusõbrad. Vanusepiire ei ole, kuid laekunud töid hinnatakse 2 kategoorias: kuni 16-aastased ning 16-aastased ja vanemad.


Kuidas osaleda?
Mõtle ise välja
* lõbus ja põnev
* inim- või mõttejõul kaasaskantav
* kõigile mänguhuvilistele sobiv
* koostööle kutsuv ja vägivallavaba
* seltskonna-, laua-, põranda- või mõni muu mäng.

Saada konkursile mängu prototüüp (st ise valmis tehtud mäng), sh mänguvahendid, kui mängujuhend näeb neid ette. Kasutada võib erinevaid allikaid, kasutatud kirjanduses tuleb neile viidata.


Mängule peab olema lisatud:
mängu nimi, mängujuhend, mänguks kuluv aeg ja mängijate arv, kasutatud kirjandus ja kinnises ümbrikus täpsem info mängu koostaja/te kohta.


Auhinnafond on 100 000 krooni, sh võitja mängu(de) teostus. Õla paneb alla ka kauplus XS Mänguasjad tuntud Hasbro lauamängudega.

Konkurss toimub Eesti-Läti koostööprojekti "Tagasi loodusesse" raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eest-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Täpsem info:
Tartu Keskkonnahariduse Keskuses infopunktist, kodulehelt www.teec.ee või Kersti Sõgel Tartu Keskkonnahariduse Keskus kersti.sogel@teec.ee, tel. 55983328