Projekti “Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” avaseminar  7. septembril

06. september 2021

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse uue projekti “Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus” avaseminar on 7. septembril 2021MTÜ Peipsi Koostöö Keskusel alagas uus maailmahariduslik projekti “Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus”, mille eesmärgiks on viia maailmaharidusteemad Eesti äärealadele ning arendada arusaama, kuidas maailm ja meie kogukonna igapäevased teemad on omavahel seotud.

Projekti keskseks tegevuseks on maailmahariduslike teavitusürituste läbiviimine koostöös kogukonnaseltsidega, koolidega ja muude kohalike kultuuri ja hariduselu edendavate organisatsioonidega (nt noortekeskused) kaasates nii programmi kui ka ürituste korraldamiseks kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid. Teavitusüritused kavandatakse ühe osana keskkonna või maailmahariduslikest teemapäevadest või kogukonnaüritustest.

Projekti veebikeskkonnas toimuv avaseminar on 7. septembril kell 15.00 – 16.30. Registreerida saab: https://forms.gle/ZmUtHhoZFMCZpvoY6 Pooleteisttunnine veebiseminar on eelkõige suunatud eelkõige projekti sihtrühmale, kuid oodatud on ka kõik teised huvilised. Veebinaris räägime maailmaharidusest, keskkonnasõbralike ürituste korraldamisest Peipsimaal ja kogukonna kaasamisest.

Rohkem info projektist: http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/maailmaharidus-peipsimaa-koolides-ja-kogukondades