Maailmaharidust ja rollimänge ühendav projekt kaasas aastaga 260 õpilast ja 160 õpetajat

07. detsember 2023

2023. aasta viis Peipsi Koostöö Keskus läbi ESTDEVi - Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse rahastatud projekti „Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse- ja kliimaõigluse teemades“. Projekti eesmärgiks oli julgustada koole kasutama rohkem maailma- ja keskkonnahariduslikke rollimänge. Kokku osales projektis 13 kooli üle Eesti. Rollimängude läbimängimises osales 260 õpilast ning koolitustegevuses 160 haridustöötajat.

Rollimängude puhul on tegu meetodiga, mis loob aluse diskussiooniks ja analüüsiks. See aitab osalejatel näha probleemi, jagada kogemusi ja leida lahendusi. Pedagoogilisest ja psühholoogilisest vaatenurgast on rollimängu positiivseks omaduseks fookustamine õppimisele, eneseteadlikkusele ja käitumise muutumisele.

Peipsi Koostöö Keskusel on viimase viie aasta jooksul kogunenud pagas erinevatest keskkonna – ja maailmahariduslikest rollimängudest, mis on mõeldud koolides mitteformaalse ja formaalse õppe toetamiseks maailma- ja keskkonnaharidusega. Materjalid on leitavad veebilehelt: https://hariduslikudrollimangud.wordpress.com/

Maailmahariduse projektis osalenud haridustöötajate tagasisideküsitluse põhjal üle poole vastanutest kasutasid vähemalt korra aastas õppetöös rollimängu. Kõige sagedamini kasutati meetodit inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse, geograafia, majandusõpetuse, ajaloo ja keeletundides. Hariduslikke rollimänge vajatakse kõikidesse kooliastmetesse. Huvi tuntakse stsenaariumite üle, mis on seotud keskkonna- ja loodusõpetusega, ajalooga, inimeseõpetusega, mitmekultuursusega ja erinevate sotsiaalsete teemadega.

Novembri lõpus toimunud projekti lõpusündmusel arutleti koos projektis osalenud partneritega, kuidas rollimänge rohkem siduda haridusmaastikku. Ekspertgrupi poolseks soovitusteks oli, et keskseteks tegevusteks võiksid olla: koolituste ja õpiringide korraldamine, toimivate näidete ning kogemuste jagamine, luua stsenaariume, tutvustada meetodit läbi aineliitude ja teha rollimängu tutvustav Moodle kursus.

 

Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter

Projekti toetas ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus


Tarvastu Gümnaasiumi noored maailmaharidusliku rollimängu töötoas. - Foto Ederi Ojasoo