MAMYFU: Making my future - kuidas noori kaasata tulevikukogukonda?

28. august 2019

2019. aasta augustis algas uus rahvusvaheline Kesk-Läänemere programmi projekt, mis aitab kaasa „riskantsetes“ kogukondades ja piirkondades elavate noorte elujõulisuse suurendamisele läbi nende võimestamise.

Projektiga "MAMYFU: Making my future - Enhancing lives of young people" uurendatakse kogukondades elavate noorte potentsiaali ja kogukonnaelus osalemise aktiivsust. Läbi rahvusvahelise koostöö kujundatakse ja luuakse pilootegevused ning meetodid ebasoodsates, marginaliseerunud või kõrvalistes kogukondades elavate noorte võimestamiseks, vähendamaks nende sotsiaalset ja hariduslikku tõrjutust ning suurendatakse nende huvi kohaliku kogukonna ja keskonna ning selle arendamise vastu.

Projekt "Making my future" toob kokku 35 noort Eestist, Lätist ja Soomest, et teha koostööd noorte võimestamiseks perifeersetes kogukondades. Projektiga võimaldatakse neil õppida uusi oskuseid ja osaleda tegevustes, mis aitavad neil kujundada enesehinnangut ning tugevdavad tegutsemisaktiivsust. Projektis kasutatakse koostööpõhist õppimist - sotsiaalkultuurilisi ja tuleviku juhendamise meetodeid (socio-cultural and future guidance methods). Õpitut realiseeritakse väikeste kohalikule kogukonnale suunatud noorteprojektide kaudu.

Rohkem infot projektist: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/mamyfu