16.-20. augustil toimus Lätis Liepājas MAMYFU koostöönädal "Me and my future".

22. august 2020

16.-20. augustil toimus Lätis Liepājas MAMYFU projekti teine koostöönädal teemal "Me and my future". Eestist võtsid osa Räpina Avatud Noortekeskuse noored. Teemadeks on noorte aktiivsus ja eneseväljendus, enda elu ja kogukonna mõjutamine.

Projekt "Making my future" tõi kokku noored Eestist, Lätist ja Soomest, et teha koostööd noorte võimestamiseks perifeersetes kogukondades. Projektiga võimaldatakse neil õppida uusi oskuseid ja osaleda tegevustes, mis aitavad neil kujundada enesehinnangut ning tugevdavad tegutsemisaktiivsust. Projektis kasutatakse koostööpõhist õppimist - sotsiaalkultuurilisi ja tuleviku juhendamise meetodeid (socio-cultural and future guidance methods). Õpitut realiseeritakse väikeste kohalikule kogukonnale suunatud noorteprojektide kaudu.

Rohkem projektist: