MAMYFU projekti koostöönädal toob Põlvamaal kokku Eesti, Läti ja Soome noored, kes ühiselt loovad keskkonnahariduslikke mänge

28. juuli 2021

29. juulil – 2. augustini toimub Põlvamaal projekti „MAMYFU: Making my future - Enhancing lives of young people”  koostöönädal, mille teemaks on “My future, my planet”. Koostöönädala raa­mes keskendutakse keskkonnasäästlikule eluviisile. Noorte poolsete miniprojektidena valmivad keskkonnahariduslikud õppemängud, mida esitletakse projekti lõpuseminaril 2. augustil Räpina loomemajas, kuhu oodatakse kõiki huvilisi.Projekt "Making my future" aitab kaasa „riskantsetes“ kogukondades ja piirkondades elavate noorte elujõulisuse suurendamisele läbi nende võimestamise.  Projekt "Making my future" toob Põlvamaal kokku ligi 20 noort Eestist ja Lätist. Soome partneriga, Tampere ülikooliga, kelle osalejad ei saa koroonaviiruse tõttu ühineda, toimub koostöö läbi veebi.  Viie intensiivse koostööpäeva jooksul toimuvad mängude arendamise töötoad, keskkonnahariduslikud õppekäigud ja -matkad, lõbusad keskkonnateemalised mängud ja muud ühistegemised.

Projektiga võimaldatakse osalejatel õppida uusi oskuseid ja osaleda tegevustes, mis aitavad neil kujundada enesehinnangut ning tugevdavad tegutsemisaktiivsust. Projektis kasutatakse koostöö­põhist õppimist - sotsiaalkultuurilisi ja tuleviku juhendamise meetodeid. Õpitut realiseeritakse väikeste kohalikule kogukonnale suunatud noorte projektide kaudu. Eestis toimuva nädala raames on oodatavaks tulemuseks noorte poolt loodud keskkonnahariduslikud mängud, mida esitletakse mida esitletakse projekti lõpuseminaril 2. augustil Räpina loomemajas, kuhu oodatakse kõiki huvilisi. Seminari online külastajaid oodatakse ühinema läbi lingi https://tuni.zoom.us/s/61611943810

Läbi projekti tegevuste toimub noorte inimeste võimestamine, isiklike oskuste edendamine ja aktiveerimine. Intensiivsed koostöönädalate eesmärgiks on soodustada koostööd noorte vahel, võimaldada multikultuurse kultuuriruumi tajumist ning koos õppimist, arendada suhtlusoskuseid ning arendada neis uusi oskuseid.  

MAMYFU projekti rahastab Interreg Kesk-Läänemere programm ja kaasfinantseerib Siseminis­teerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/mamyfu

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo

Peipsi Koostöö Keskus
Tel +372 56636264