MAMYFU projekti koostöönädal valmisid Eesti, Läti ja Soome noorte poolt keskkonnahariduslikud mängud

19. august 2021

29. juulil – 2. augustini toimus Põlvamaal projekti „MAMYFU: Making my future - Enhancing lives of young people”  koostöönädal, mille teemaks oli “My future, my planet”. Koostöönädala raa­mes valmisid noorte poolsete miniprojektidena keskkonnahariduslikud õppemängud.Jätkusuutliku keskkonnahariduse edendamisel on üheks võimaluseks mängud. Mänguline õpikeskkond loob pingevaba õhustiku ning see aitab kaasa õpiprotsessile. Eestis toimunud MAMYFU projekti intensiivsel koostöönädalal oli Eesti, Soome ja Läti osalejatel üheks ülesandeks luua keskkonnahariduslikke mänge.

Projekt "Making my future" aitab kaasa „riskantsetes“ kogukondades ja piirkondades elavate noorte elujõulisuse suurendamisele läbi nende võimestamise. Projekt "Making my future" tõi Põlvamaal kokku ligi 20 noort. Viie intensiivse koostööpäeva jooksul toimusid mängude arendamise töötoad, keskkonnahariduslikud õppekäigud ja -matkad, lõbusad keskkonnateemalised arutelud jms.

Läbi projekti tegevuste toimus noorte inimeste võimestamine, isiklike oskuste edendamine ja aktiveerimine. Intensiivsed koostöönädalate eesmärgiks oli soodustada koostööd noorte vahel, võimaldada multikultuurse kultuuriruumi tajumist ning koos õppimist, arendada suhtlusoskuseid ning arendada neis uusi oskuseid. Mängude loomine on meeskonnatöö, mis arendas noori igakülgselt. Valminud mängude tutvustusi saab vaadata: https://youtu.be/Qpt1gXRKSXs. Mida arvasid noored mängude loomisest saab vaadata: https://youtu.be/y-VvEDuR9Ig

MAMYFU projekti rahastab Interreg Kesk-Läänemere programm ja kaasfinantseerib Siseminis­teerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/mamyfu

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo

Peipsi Koostöö Keskus
Tel +372 56636264

www.ctc.ee