Märgalade päeva seminar 2. veebruaril

18. jaanuar 2010

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus kutsub Teid 2. veebruaril osalema seminaril “Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010”.

Seminar toimub Tartus, 2. veebruaril Keskkonnaameti majas Aleksandri 14 kell 9-18.


Huvilistel on kogu päeva jooksul võimalik kuulata ettekandeid märgalade, eelkõige soode, käekäigust – soo taimestikust, hüdroloogilistest anomaaliatest; soode kuivendamisest ning sellega kaasnevast CO2 lendumisest õhku; soode taastamise võimalikkusest ning taastamise erinevatest meetoditest. Käsitlemist leiab ka turba kaevandamine ning inimeste teadlikkuse tõstmine.


Seminari läbiviimisega tähistame rahvusvahelist märgalade päeva, mille käigus on soov kõigile huvilistele tutvustada Eesti märgaladega seotud praegu toimuvaid või hiljuti lõppenud (teadus)projekte. Ühtlasi soovime toetada märgaladega seotud organisatsioonide koostööd.


Seminar “Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010” toimub Eesti-Läti koostööprojekti “Tagasi loodusesse”  raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Projekti partnerid on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaamet Eestist ning Koiva Rahvuspargi Fond, Kemeri Rahvuspargi Administratsioon Lätist.


Täpsem teave:
Piret Pungas
MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht
piret.pungas@ctc.ee
Tel: 53440791
www.ctc.ee