Märgalade päeva tähistamise konkursil auhinnatud koolid

18. veebruar 2010

Peipsi Koostöö Keskus kutsus üles 2. veebruaril tähistama koolides rahvusvahelist märgalade päeva. Sellega soovisime juhtida tähelepanu märgaladele ja nende kaitse tähtsusele.  Meil on suur rõõm, et sellele üleskutsele vastas 21 kooli Tallinnast Värskani.

Oleme vaimustatud kui toredaid ja harivaid tegevusi kõigis koolides ette võeti. Seega oli preemiate väljaandmisel valiku tegemine üle ootuste raske.

Õppepäevaga rabas auhindame Roosna-Alliku Põhikooli, kus toimusid väga mitmekesised tegevused ja haaratud oli terve kool.


Viis kooli: Tartu Kroonuaia Kool, Räpina Ühisgümnaasium, Ala Põhikool, Tartu Raatuse Gümnaasium ja Koosa Lasteaed-Algkool saavad soetada 2000 krooni eest uurimis- ja õppevahendeid. Kõigile osalenud koolidele saadame tänukirjad koos väikeste meenetega.


Paljudes koolides toimusid erinevad aktiivsed tegevused. Kasutades erinevaid meeli tunnetati soos käimist ja/või maitsti rabasaadusi. Joonistati, vooliti, värviti ja volditi soode elustikku. Enamus koolides olid õppestendid, vaadati filme erinevatest märgaladest, meisterdati plakateid, loeti sooteeemalisi katkendeid lasteraamatututest ja mängiti väga huvitavaid mänge. Rõõm oli lugeda, et toimusid erinevad praktilised tööd turbasambla uurimisest veeproovideni. Samuti korraldasid koolid fotojahte või jagati niisama kogemusi looduse fotografeerimisest. Suurt tunnustust avaldame koolidele, kus toimusid tegevused integreeritult erinevate õppeainete vahel. Meil oli väga meeldiv lugeda, et rahvusvahelise märgalade päeva tähistamisega kaasnes palju positiivseid emotsioone ja loodame, et see innustab sarnaseid teemapäevi ka edaspidi korraldama.


Konkurss toimus Eesti-Läti koostööprojekti “Tagasi loodusesse” raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Lähem teave: Katrin Saart, katrin@ctc.ee
Peipsi Koostöö Keskus