KUTSE seminarile "Eesti märgalad 2014" 6. veebruaril Tartus

22. jaanuar 2014

Eesti Märgalade Ühing koos sõpradega kutsub osalema rahvusvahelise märgalade päeva puhul korraldataval seminaril Tartu Loodusmajas. Kuna käesoleval aastal on rahvusvahelise märgalade päeva teemaks "Märgalad ja põllumajandus", siis räägitakse seminaril põhjalikumalt põllumajanduse ning märgalade seosest Eesti kontekstis. Muuhulgas käsitletakse märgalade kui väärtuslike ökosüsteemide taastamist ja loomist - Eestis järjest laienevat tegevust, millega saab näiteks vähendada põllumajanduse negatiivset mõju Läänemerele. Samuti tutvustatakse uuemaid märgaladega seotud loodushariduse projekte ning töövahendeid. Välja kuulutatakse ka Alam-Pedja looduskaitseala 20. aastapäev ning sellega seotud ürituste kava.
Esinejate hulgas on nii riigiametnikke, teadlasi kui ka lihtsalt märgalade sõpru, ettekannetest ja töötubades osaleja peaks saama mitmekülgse ülevaate praegu ja lähitulevikus Eesti märgaladel toimuvast.


Seminari täpsem päevakava ja registreerumisvorm on kättesaadav SIIN

Registreerumine seminarile on avatud kuni 3. veebruarini või kuni osalejate piirarvu (100) täitumiseni.

Märgalade seminari korraldavad Eesti Märgalade Ühing, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning Peipsi Koostöö Keskus.
Lisainfo: Marko Kohv, marko.kohv@gmail.com, 56663752