Märkame märgalasid koos!

10. märts 2009

Peipsi Koostöö Keskusel on suur rõõm teatada, et rahastuse on leidnud Eesti-Läti Programmi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritav koostööprojekt „Märgalade kaitse tõhustamine läbi keskkonnateadlikkuse koostöövõrgustike tihendamise“.

Selle projekti eesmärk on toetada kahe riigi, Eesti ja Läti, piiriülest koostööd keskkonnahariduse edendamise kaudu märgaladel. Projekti kirjutamisel on silmas peetud, et planeeritud tegevused kataks võimalikult ulatuslikult ja mitmekesiselt erinevaid huvigruppe, kes märgaladega mingil moel kokku puutuvad.


Projekti jooksul toimuvad märgaladega seotud laste- ja perelaagrid; koostatakse töölehed iseseisvaks märgalade külastamiseks ja koolide tegevust püütakse hõlbustada märgaladega seotud õppevahendite soetamisega, mida on hiljem võimalik projekti partneritelt laenata. Mitme kavandatud õppepäeva jooksul on huvilistel võimalik spetsialistide käe all saada teada, mida ja kuidas soodes saab uurida. Projekti läbivat märgalade-teema olulisust rõhutame rahvusvaheliste vee- ja märgalade päeva korraldamisega. Samuti kantakse otsest hoolt lähimate veekogude eest kevadise koristustalgute käigus.


Pisut müstilisemaks vahepalaks kirjutatakse kõigile huvilistele lugemiseks soodega seotud muinasjuturaamat ja oma panuse märgalade tutvustamisele saavad lapsed anda märgalade-teemalise kalendri fotovõistlusel ning lauamängu väljamõtlemisel. Kaks käsiraamatut luhtade ja soode teemal peaks muutma hõlpsamaks märgaladel omapäi matkamise.


Projekti juhtpartner on Tartu Keskkonnahariduse Keskus, partnerid MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaameti Kagu regioon Eestist ning Lätit esindavad Gauja rahvuspark ja Kemeri rahvuspark. Projekt kestab 2 aastat.

Eesti-Läti programm toetab koostöösuhet Eesti ja Läti vahel, mis algas Eesti-Läti-Venemaa INTERREG IIIA koostööprojekti elluviimisega Läänemerepiirkonna INTERREG IIIB Naabrusprogrammi raames. Programmi finantseerivad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.


Täpsemat teavet Eesti-Läti Programmi kohta leiab Internetiaadressilt www.estlat.eu.


MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse tegemisi selles projektis saab jälgida aadressil www.ctc.ee või küsida täpsemat teavet aadressil tartu@ctc.ee


Projekti koduleht


Pressiteate koostas: Piret Pungas
Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht
piret.pungas@ctc.ee
53 440 791