Loomisel on militaarajaloo pärandil põhinev Eesti ja Läti ühine turismitoode.

29. mai 2020

Läti ja Eesti on olnud samas geopoliitilises olukorras - mõlemad riigid loodi I maailmasõja taustal ning samuti kogesid mõlemad II maailmasõja ajal okupatsioonivõimude vahetumist. Nii Lätis kui Eestis tekkis metsavendade liikumine ning mõlema riigi iseseisvus taastati Nõukogude Liidu lagunemisel.

Läti Maaturismi Assotsiatsioon "Lauku ceļotājs" käivitas koos 23 partneriga Lätist ja Eestist ühisprojekti Military Heritage, et tutvustada viimase saja aasta ühist militaarajaloo pärandit piiriüleses turismitootes.


Aprillis kohtusid projektipartnerid mõlemast riigist interneti vahendusel, et kavandada tegevusi militaarajaloo pärandil põhineva turismitoote loomiseks.

 20. sajandi sõjad on meile jätnud militaarajaloo objektid, sõja jäljed on näha nii maal kui ka vee all ning inimeste mällu on sõjaaegadest jäänud lugematu arv lugusid ja mälestusi.

Koostöös ajaloolastega koondatakse ühisesse turismitootesse 150–170 militaarajaloo pärandit tutvustavat vaatamisväärsust ja objekti Lätist ja Eestis. Muuseumites, lahinguväljadel, sõjaväelistes hoonetes jne täiendatakse ekspositsioone eesmärgiga pakkuda huvitavat ja kaasaegset turismielamust. 36 objektil viiakse projekti raames ellu investeeringud - näiteks täiustatakse kindlustusi ja rannavalve patareisid, tutvustatakse kohapealseid lugusid jne.

Projekti partneriteks olevad muuseumid - Eesti Sõjamuuseum, Hiiumaa sõjaajaloo Selts, Läti okupatsioonimuuseumi jne - aitavad selgitada ajalugu turismitoote loomiseks. Eesti Sõjamuuseum ja Läti okupatsioonimuuseum on„väravateks“ Läti ja Eesti ajaloolisele iseseisvusele, kust külastajatel on võimalik saada teavet reiside kavandamiseks. Peipsi Koostöö Keskus tegeleb projektis koolituse ja ühisturunduse teemadega. 

Interre Eesti-Läti programmi koostööprojekt soovib anda oma panuse ajaloolise mälu säilitamisse. Loome turismitoote otsides objekte, kogudes ajaloolisi fakte, fotosid ja lugusid. Avaldame militaarajalugu tutvustava turismitoote brošüüri koos kaardi ja juhendiga külastuste kavandamiseks. Kogu teave saab olema kättesaadav veebiplatvormil https://militaryheritagetourism.info. Militaarpärandi huvilistele koostatakse ka 10 reisimarsruuti.

Siinkohal kutsume üles militaarajaloo pärandit tutvustava turismitoote potentsiaalseid osalejaid - sealhulgas väikeste erakogude omanikke või maaturismi ettevõtjaid, kelle läheduses asub objekte, mis on seotud Eesti ja Läti iseseisvumisega- võtma projekti partneritega ühendust koostöövõimaluste arutamiseks.

Projekti elluviimise aeg: 01.01.2020. - 31.12.2022.