Moldova ja Ukraina kasutavad piiriülese veemajanduse ja avalikkuse kaasamise edendamiseks Eesti kogemust

09. märts 2009

Peipsi Koostöö Keskus on käivitanud uue arengukoostöö projekti integreeritud piiriülese veemajanduse ning avalikkuse kaasamise edendamiseks Dnestri piirkonnas, Moldovas ja Ukrainas.


9.-10. märtsil viibib keskuse vanemekspert Gulnara Roll Chisinaus, Moldovas, et esineda seminaril, kus arutatakse Dnestri jõe piiriülese veemajanduskava koostamist. Seminari aitab kohapeal korraldada MTÜ ECO Tiras (International Environmental Association of River Keepers).   Antud Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö büroo poolt toetatav projekt keskendub EL veeraamdirektiivi tutvustamisele, integreeritud piirülese veehaldamise ning avalikkuse kaasamise edendamisele Dnestri jõe piirkonnas Moldovas ja Ukrainas. Projekti raames toimub veel Moldova ja Ukraina MTÜde ja veespetsialistide õppevisiit Eestisse ning osavõtt rahvusvahelisest konverentsist integreeritud piiriülesest veemajandusest EL uutes liikmesriikides ning EL naaberriikides, mis toimub Tartus.   Dnestr, mille pikkus on 1380 km ja mis saab alguse Ukraina Karpaatidest, voolab läbi Moldova ning jõuab tagasi Ukrainasse Musta mere läheduses. Rohkem kui 7 miljonit inimest kasutab selle jõe vett. Dnestr seisab praegu silmitsi mitmete keskkonna-alaste probleemidega – nii saaste kui veevoolu režiimist tingitud mõjudega. 
Lisainfo Margit Säre margit@ctc.ee