Moldova keskkonnaharijad Eestis; 25.-28 august 2014

18. august 2014


25.-28 augustil võõrustab Peipsi Koostöö Keskus viite keskkonnahariduseksperti Moldovast, mis on meie arengukoostööprojekti "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas” üheks tegevuseks.

 

4 päeva jooksul külastatakse Puhta Vee Teemaparki Lääne-Virumaal, Limnoloogiakeskust Võrtsjärve ääres ja Tartu Loodushariduskeskust. Tutvutakse ka Räpina Ühisgümnaasiumi ja selle tegevustega keskkonnahariduse valdkonnas.

Peipsi Koostöö Keskuse inimesed räägivad meie keskkonnaharidusprogrammi ja teenuste arendamisest viimaste aastate jooksul. Peipsi Koostöö Keskus viib regulaarselt läbi loodushariduslikke õppepäevi, rahvusvahelisi keskkonnapäev;  korraldame õppereise, matku, teemapäevi jms.

 

Välisministeeriumi poolt rahastatud projekti toetab keskkonnavaldkonna MTÜde jätkusuutlikku arengut Moldova-Ukraina piirijõe Dnestri vesikonnas ning koostööd keskkonnaorganisatsioonide ja laiema avalikkuse vahel piirkonna säästva arengu edendamiseks. 

 

Lisainfo projekti kohta: 

http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/vabatahtliku-veeseire-arendamine-moldovas

Moldova partneri EcoTiras kodulehel: http://www.eco-tiras.org/index.php/140-biomonitoringul-riuletilor-biomonitoring-of-small-rivers