Mõned vabad kohad tasuta koolituskursusele: keskkonnaõiglus, kliimamuutused ja keskkonnaränne

05. oktoober 2016


Tasuta koolituskursus toimub perioodil okt.2016 - märts 2017 (3 seminari Tartus+3 veebiloengut) ning osalema on oodatud loodusainete ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, keskkonnahariduse spetsialistid, koolitajad, haridusametlikud ja lapsevanemad.
Sooviavaldus koos oma nime, organisatsiooni nime, ameti ja kontaktidega palun saata eeva.vadi@gmail.com (Eeva Kirsipuu-Vadi, Peipsi Koostöö Keskus, tel 52 13881). Kuna koolitusele on jäänud ainult mõned vabad kohad, siis palume oma soovist esimesel võimalusel teada anda.


Koolituskursus KESKKONNAÕIGLUS, KLIIMAMUUTUSED JA KESKKONNARÄNNE
Aeg: perioodil oktoober 2016 - märts 2017 toimub 3 seminari Tartus ja 3 iseseisvalt läbitavat veebiloengut internetis. Koolituskursuse kogumaht on 36 akadeemilist tundi.
Esimene kohtumine leiab aset 26. oktoobril kl. 14.00-17.00 “Dorpati” konverentsikeskuses Tartus.
Koolitajad: Aija Kosk (TTÜ), Rita Annus, Igor Miilvee (Keskkonnauuringute Keskus), Jaanus Terasmaa (TLÜ)

Koolitus annab
- arusaama, mida tähendab keskkonnaõiglus ning millised on keskkonnalased põhiõigused
- oskuse tuua näiteid keskkonna(eba)õigluse kohta nii Eestist kui laiast maailmast
- uusi mõtteid kliimamuutuste ja rände seostest ning mõjudest
- teadmise keskkonnamigrantide õiguste ja kaitsega seotud probleemidest
- ideid õpilaste uurimustööde teemade kohta jpm

Koolituskursus on tasuta, lisaks kompenseeritakse seminarides osalejatele sõidukulud kuludokumentide alusel. Kõik kursuse läbijad saavad tunnistuse.

Loe lisainfot nende teemade kohta projekti e-õppematerjalist EDUKIT
http://edu-kit.sameworld.eu - eestikeelse materjali lugemiseks vajalik sisselogimine
Maailmahariduslik koolituskursus on välja töötatud rahvusvahelise projekti SAME World (sameworld.eu) raames.

Konverentsi ja koolituskursuse korraldamist rahastavad Euroopa Liit ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest