Mustvees  ja Räpinas peetakse 11-15 märtsil Maailma- ja Veenädalat

08. märts 2013


Maailma- ja Veenädala eesmärgiks on tutvustada, kuidas globaalprobleemid -  rahvastiku-, keskkonna- ja sotsiaalprobleemid - mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma ja meid ümbritsevat keskkonda.


Maailma- ja Veenädala programm koosneb kahest peamisest teemast:

Maailmahariduse teema all toimuvad loengud ja vaadatakse filme arengukoostööst ning õiglasest kaubandusest, samuti küpsetavad lapsed ise kooke ja pirukaid (kasutades selleks õiglase kaubanduse tooteid) ning  panevad püsti oma kooli õiglase kaubanduse kohviku. Nädala lõpetab aga Maailma moeshow.

Maailmahariduse üldisem eesmärk on kasvatada globaalset ja sotsiaalset vastutust ning maailmakodaniku eetikat, mis põhineb õiglusel, võrdsusel ning inimõiguste austamisel.


Nädala teine keskne teema – Vesi – on seotud sellega,  et 22. märtsil tähistatakse ülemaailmset veepäeva, mille eesmärk on juhtida üldsuse tähelepanu aktuaalsetele veealastele probleemidele ja säästvale veeressursside majandamisele.

 Veepäeva tähistamise idee pärineb 1992. aastal Rio De Janeiros toimunud ÜRO keskkonna ja arengu konverentsilt ning esimest veepäeva peeti 22. märtsil 1993. Selle aasta Rahvusvahelise Veepäeva keskseks teemaks on “veealane koostöö” (water cooperation).  Veelase koostöö teema on loomulikult väga oluline just Peipsi kaldal asuvatele Mustvee ja Räpina linnadele. On ju Peipsi järv Euroopa suurim piiriülene järv ning see kui efektiivselt toimub  keskkonnaalane koostöö, veeressursside ühine majandamine Venemaaga  avaldab otsest mõju kohalikele elanikele.

Vee-teema raames toimuvad loengud, esseede konkurss, viktoriin; samuti ka Veekarneval ja kohale sõidab Teadusbuss.


Maailmapäeva toetab: Välisministeeriumi arengukoostöö programm


Lisainfo:

Margit Säre

margit @ ctc.ee

Tel: 5088409