Naisettevõtluse ja käsitöötootmise alase projekti avaseminar 13. septembril Moldovas, Calarasi regioonis

05. september 2018


Peipsi Koostöö Keskus alustab Eesti arengukoostöö programmi toel uut projekti Moldovas, mis on suunatud naiste käsitööalase ettevõtlikuse arendamisele.
Projekti raames toimuvad koolitused kohaliku käsitöö, tootearenduse ja turunduse teemal, vahendite soetamine seinavaipade ja pitsi tegemiseks, piirkondlike käsiöötootjate ühistegevused, õppereis Eestisse ja osalemine Mardilaadal jpm.
Tegevused viiakse ellu koos MTÜdega Casa Parinteasca ja need aitavad
kaasa kohaliku pärandkultuuri säilimisele, turismi arengule, samuti kogukonna koostööle.