NarBaltAware

01. juuni 2023

Eesti EL välispiiri programmNarBaltAware projekt algas 1. mail 2023

202a a. lõppesid Euroopa piiriülese koostöö raames ellu viidud ja Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud projektid NarvaWatMan, Hazless, GreenMind ja BBC1.

Eesti EL välispiiri Programmi 5. taotlusvoor andis neile projektidele täiendava võimaluse, ja uue ühisprojekti  NarBaltAware eesmärgiks on levitada eelnevate projektide tulemusi laimale sihtrühmale.

Projekti partneriteks on TalTech (Tallinna Tehnikaülikool), Peipsi Koostöö Keskus ja KBFI (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), lisaks panustab projekti assotsieerunud partnerina Mikkeli arendusettevõte Miksei. Tekkiva sünergia kaudu korraldame erinevaid seminare ja õppereise spetsialistidel, õppeprogramme koolidele,  koostame trükiseid ja õppematerjale, et  koondada ja edasi anda varasemate projektide peamised saavutused,  

Projekti NarBaltAware eelarve on 88700,18 eurot, millest on 79830,16 eurot rahastab Euroopa Liit  Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi 2014-2020 vahenditest.

Pressiteate sisu eest vastutab TalTech ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.


Lisainfo: projektijuht Yaroslav Kobets; yakobe @ttu.ee