Projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia “ lõppseminar 30 märtsil Tallinnas

29. märts 2016

EL elurikkuse strateegiast tulenevalt on Eesti valitsus heaks kiitnud Looduskaitse arengukava aastani 2020. Arengukava meede 3.1 näeb ette erinevate ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse hindamise metoodikate väljatöötamist aastaks 2014; looduse hüvede hetkeseisu baastasemete hindamist aastaks 2018; ning avalikkuse teavitamist looduse hüvede väärtustest ja nende väärtuste arvestamist erinevatel ressursikasutuse tasanditel aastaks 2020.

Eesti-Norra ühisprojekt “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia “ eesmärgiks ongi tegeleda nende teemadega ning aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus, toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis.
Projekti juhib Peipsi Koostöö Keskus ning partneriteks on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ,Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ,Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Säästva Eesti Instituut, Keskkonnaagentuur ning Norrast Loodusuuringute Instituut.

30 märtsil toimub Tallinnas projekti lõppseminar, kus tutvustatakse tehtud töid - siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikat, ökosüsteemiteenuste seire indikaatorite nimekirja ning soovitusi kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel ning arutatakse, kuhu ja kuidas peaks ökosüsteemiteenuste kontseptsiooniga edasi liikuma.
  Projekti lõpparuannet saab lugeda siit.
                                                                     
Loe ka Aija Kose ja Eeva Kirsipuu-Vadi artikli Eesti järvede seisundist ja ökosüsteemiteenuste rahalisest väärtuses “Postimehe” veebiväljaandes

Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanism ning KIK.

Lisainfo: Margit Säre, margitsare @gmail. com