Tartumaa õpilased osalesid Peipsi järve reisipäeviku õppeprogrammis

19. oktoober 2012

Oktoobris viis Peipsi Koostöö Keskus läbi neli õppepäeva, kus ligi sada õpilast said näha, kuulda ja kogeda, mis on Peipsi järves ja Peipsi piirkonnas erilist.

Iga õppekäik oli eelmisest natuke erinev, tavaliselt alustati päeva Peipsimaa pealinnast Mustveest. Kasepääl uuriti põhjalikult Peipsi järve maketti ning näha sai järves elavaid kalu, seda küll mulaažidena. Liivakivi vaadeldi ja liivanäidiseid võeti Purmurannast ehk Kallastelt. Päeva jooksul oligi tegevusi liivaproovide võtmisest, ristsõnade ja viktoriinide lahendamisest kuni kalamänguni.
Õppepäevadel osalesid Kõrveküla Põhikool, Tartu Kommertsgümnaasium, Miina Härma Gümnaasium ja Laeva Põhikool. Viimasest koolist osalesid pea kõik õpilased. Õppekäigud valmistati ette ja viidi läbi tänu Eesti-Läti-Vene programmi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisele toele People with Nature projekti raames.
Lisainfo: Eeva Kirsipuu, eeva@ctc.ee