Pakume koolidele loodusõppeprogramme

10. september 2010

Peipsi Koostöö Keskus korraldab sügisel 2010 ja kevadel 2011 Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaa koolidele 30 loodusõppepäeva.


Huvi väljakuulutatud loodusõppeprogrammide vastu on olnud ütlemata suur ja kahjuks on hetkel tasuta programmid otsa saanud! Soovitame tutvuda tasuliste programmidega.


Meie keskusel on pakkuda erinevad õppeprogrammid

  • Peipsi järve reisipäevik (ekskursioon Peipsi ääres)
  • selgrootute uurimine
  • vooluveekogud
  • pinnavormid ja taimed soodes (Männikjärve või Meenikunno raba)
  • inimene ja soo
  • erinevat tüüpi  märgalad (ekskursioon)

Koostöös seiklusfirmaga „360kraadi“ on võimalus osaleda ka  mängulisel GPS õppepäeval. Õppepäev koosneb loengust ja loodusteemalisest GPS mängust looduses.


Vastavalt kooli soovile on võimalik kohandada meie programme ja/või neid omavahel siduda vastavalt teemale ja vanuseastmele, mis toetavad riiklikus õppekavas loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia ainekavade õppe-eesmärke ja õppetegevusi.


Projekti raames toimuv õppepäev sisaldab töölehti, juhendamist ja õppevahendeid. Katame  transpordikulu 2000 krooni ja toitlustust 1700 krooni.

Ühele õppepäevale on oodatud kuni 25 osalejat. 


Õppepäevi rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


Info:
Peipsi Koostöö Keskus
Katrin Saart, katrin@ctc.ee