Peipsi järve keskkonnaprobleemid

17. mai 2021

Peipsi järve tervist mõjutavad üheaegselt nii looduslikud kui inimtekkelised tegurid, seejuures on neil sageli raske vahet teha. Loe lähemalt Peipsi järve keskkonnaprobleemidest.

Lea Tuvikene (Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli vanemteadur) ja  Margit Säre (Peipsi Koostöö Keskuses) koostasid ülevaate Peipis järve keskkonnaprobleemides. Vaata lähemalt siit

Peipsi-Pihkva järv on oma suuruse (3555 km2) kohta madal järv: tema keskmine sügavus on ainult 7,1 meetrit. Suurte ja madalate järvede ökoloogiline seisund ehk tervis oleneb väga palju keskkonnatingimustest. Järve tervist mõjutavad üheaegselt nii looduslikud kui inimtekkelised tegurid, seejuures on neil sageli raske vahet teha.

Kokkuvõte valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekti ER101 GreenMind rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 

Rohkem infot projektist: