Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Eleri Seer esineb "Greenman" projekti teavitus- ja nähtavusvaldkonna arendamise ülevaatega juhtkomitee- ja töökohtumisel Rezeknes 18.-19.aprill.

17. aprill 2013Juhtkomitee koosolekul antakse juhtkomiteele ülevaade projekti edenemisest, tulemustest ja probleemidest. Juhtkomiteest on kohal Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Daugavpilsi Ülikooli rektor Arvīds Barševskis, Eesti Maaülikoolist Toomas Muru ning Pihkva regiooni majandusarengu komitee konsultant Maria Bulatova.
Peale selle toimub kahepäevase programmi raames töökohtumine ning projekti investeerimisobjektidega tutvumine Rezeknes.

Käesolev lehekülg on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Kodulehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu


Lisainfo: Eleri Seer, eleri@ctc.ee