Peipsi järve elu tuba otsib taas uut kodu!

12. oktoober 2009

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus kuulutab välja avaliku konkursi näituse ”Peipsi järve elu tuba“ eksponeerimisruumi ja hoidja leidmiseks.

„Peipsi järve elu tuba" on püsinäitus, mis tutvustab Peipsi järves elavat 34 kalaliiki, millest on tehtud mulaažid. Peipsi järve kujutab ja iseloomustab kolmemõõtmeline makett, millelt leiab suuremad Peipsi-äärsed asulad, majutuskohad, muuseumid, vaatetornid ja palju muud põnevat. Maketti ja kalamulaaže täiendavad saatetekstid eesti, vene ja inglise keeles. Näituse idee on pärit Peipsi Koostöö Keskuselt ning teostus MTÜ Studio Viridis Loodushariduselt. Näituse valmistamisel osales kokku üle 80 inimese ja kümnekonna firma alltöövõtu korras.

PAKUME:
Võimalust eksponeerida tasuta kasutuslepingu alusel Peipsi järve elustikku tutvustavat näitust, mis koosneb:

 • 34st Peipsis elutseva kalaliigi mulaažist (pikkusega 10-70 cm), millele on lisatud saatetekstid eesti, inglise ja vene keeles. Mulaaže on võimalik eksponeerida eri kappides, mis on kaetud turvaklaasidega. Viimase suurust saab lõigata parajaks vastavalt eksponeerimisruumile;
 • Peipsi järve maketist (pikkus 3,85 m; laius 1,4 m; kõrgus 0,92 m) koos turvaklaaside ja infotahvlitega, 1,2 x 3,6 m fotopannoost koos eesti, vene ja inglisekeelsete saatetekstidega;
 • näidiskalapüügivahenditest ning selle juurde kuuluvast fotopannoost Peipsi-äärse elu-olu kohta;
 • järveelustiku liikide kirjeldustest (24 tk);
 • näitusega seotud õppeprogrammist (tööleht ja programmileht);
Soovi korral pakume koostöövõimalust näituse edasiseks arendamiseks.

EKSPONEERIJALT EELDAME:
 • huvi kalade, loodushariduse ja kohaliku elu mitmekesistamise vastu;
 • vähemalt 30-ruutmeetrist ruumi, kus on aastaringselt ühtlane temperatuur ja mis asub Peipsi järve lähedal;
 • soovi ja võimalust hoida aastaringselt avatuna Peipsi järve elustikku tutvustavat näitust;
 • soovi sõlmida näituse eksponeerimiseks vähemalt 5-aastane kasutusleping;
 • võimalust leida transport näituse üleviimiseks Kavastu külas asuvast RMK Emajõe-Suursoo looduskeskusest uude sihtkohta;
 • võimalust tagada rahaline tugi näituse kindlustamiseks ning taas-eksponeerimiseks.

KONKURSIL OSALEMISEKS PALUME SAATA AVALDUSE, MIS SISALDAB:
 • kontaktandmeid;
 • võimaliku ekspositsiooniruumi asukoha kirjeldust fotoga;
 • motivatsioonikirja – “Miks soovin olla selle näituse hoidja?“ (0,5 A4);
 • üldsõnalist tegevusplaani näitusega seoses (0,5 A4).

KONKURSI TÄHTAEG ON 1. DETSEMBER 2009
Avaldusi ootame aadressil: MTÜ Peipsi Koostöö Keskus Lai 30 Tartu linn 51005 või e-posti aadressil piret.pungas@ctc.ee.

TÄPSEM TEAVE:
Piret Pungas
projektijuht
piret.pungas@ctc.ee
tel +372 5344 0791